HypoX®

Cryptosporidium parvum, Toxoplasma gondii, Legionella, Zebra Midye ve Biyofilm, gibi spesifik patojen ve organizmalar için sınırlı bir dezenfeksiyon performansına sahip olan ticari klorun yeterli gelmediği noktada HypoX® garanti veren bir dezenfeksiyon çözümdür.