HypoX®

Ozon(O3) Jeneratörü, ön arıtma proseslerinde ham sudaki organik yükün yüksek olduğu ve Dezenfeksiyon Yan Ürünleri (DYÜ) sınır değerlerinin klorlama ile aşıldığı şartlarda çok kullanışlı bir çözümdür, fakat bugün, HypoX® ile DYÜ’lerini klor’a göre %30-50 aralığında düşürmüş ve mevcut Ozon yatırımlarını anlamsız hale getirmiş tesisler vardır. Yüksek işletme maliyetleri dolayısı ile randımanlı çalıştırılamayan birçok Ozon tesisini ziyaret ettikçe bu çözümün sadece DYÜ’nin HypoX’la dahi kontrol edilemediği noktada kullanılması gerektiği olgusu netleşmektedir.