HypoX®

Klor Dioksit (ClO2) bir çok patojen üzerinde etkili bir dezenfektan olmakla beraber güvenlik riskleri ve yüksek kimyasal maliyetleri gibi dezavantajlara sahiptir. Klor Dioksit’in yerinde üretimi istenmeyen şartlarda oldukça patlayıcı olabilir. ClO2’den HypoX®'a geçiş yine güçlü dezenfeksiyon performansını güvenlik riskleri olmadan ve ekonomi yaparak elde etmek demektir.