Bir Dezenfeksiyon Çözümü

HypoX® su ve yüzey uygulamaları için sunulan gelişmiş bir dezenfeksiyon çözümüdür.  HypoX®, esas olarak ekonomik, etkili ve emniyetli olması nedeniyleklor ve klor dioksit gibi kimyasalların yerini alır ve ayrıca Ozon ve UV kullanımını doğuran nedenleri ortadan kaldırabilir.

Bir Oksidasyon Çözümü

HypoX®, çeşitli su arıtma ihtiyaçlarında Demir, Mangan ve Arsenik giderimi için gelişmiş bir oksidasyon çözümüdür. HypoX®, yüksek oksidasyon kabiliyeti sayesinde ön arıtma aşamasındaki çökeltici kimyasalları azaltır veya kaldırır.

Bir Elektrolizör

HypoX® teknolojisi, Tuz (NaCl9, Su (H2O) ve Elektrik enerjisinden oluşan bir elektroliz prosesidir. Özel HypoX® Anot ve Katotları arasındaki iyon değişim kimyası sadece tuz & su ve elektrik ile gelişmiş bir dezenfektan üretebilmemizi sağlar.

Hipoklorit + Oksidanlar

Adını içeriğinden almış olan HypoX® bir Hipoklorit + Oksidanlar karışımıdır. Elektroliz sonucu Tuz (NaCl) ve Su (H2O)' dan meydana gelen Sodyum (Na), Klor (Cl), Hidrojen (H) ve Oksijen (O2) iyonları farklı kombinasyonlar ile Sodyum Hipoklorit (NaOCl), Hidrojen Peroksit (H2O2), Hipoklorus Asit (HOCl), Ozon (O3), Okisjen (O2) ve Hidroksil Radikalleri (OH*) olarak birleşirler ve bütünde HypoX® ürününü oluştururlar.

<1 % Klor Konsantrasyonu

HypoX® litrede sadece 7 gram Klor-Cl2 içerir ve böylece EPA ve WHO standartlarına göre %1 konsantrasyonunun altında kaldığı için tehlikeli madde sınıfı ile ilgili tüm yaptırımlardan muaf kalır.

Yerinde Üretim Jeneratörü

HypoX® Jeneratörü tüketimin olduğu yerde anlık ihtiyaç kadar üretim yapan bir çözümdür. HypoX®  %1' in altında bir konsantrasyona sahip olduğu için üretip başka bir noktaya taşımak yerine tüketilen noktada üretim yaparak avantajlar sağlaması için tasarlanmıştır.

Bir Sıvıdır

HypoX® açık sarı renginde bir sıvıdır. Doğal klor içeriğinden dolayı Sodyum Hipoklorit gibi kokar.

8,5 - 9,0 pH

HypoX®, 8,5 - 9,0 arasındaki pH değeri ile suya yakın, Ticari Sodyum Hipoklorit (pH 12-13) ve Gaz Klor (pH < 4)' a uzaktır.