HypoX®

Hipoklorus Asit (HOCl) Jeneratörü bir çok küçük uygulama için iyi bir elektroliz çözümü gibi gözükmektedir, fakat endüstriyel tipte kullanılan bu membran tipi elektroliz hücrelerinin büyük çaplı uygulamalarda kullanılışı şu nedenlerden dolayı halen tartışılmaktadır: Tedarikçilerin sadece 2 yıl elektroliz garantisi vermesi, ürünün şoklamaya izin vermeyen düşük konsantrasyonda çıkması, Anodik ve Katodik bölümleri ile kompleks bir işletme yapısında olması akıldaki soru işaretleridir. HypoX®, 5 yıl elektroliz garantisi ve 7000ppm ürün konsantrasyonu ile yerinde uygulamalar için olgunlaşmış bir elektroliz teknolojisidir.