HypoX®

HypoX®, özellikle sıcak proses sularındaki biyofilm oluşumunu kontrol etmeyi ve yok etmeyi garanti eder. HypoX®'a geçiş, biyofilm giderimi için biyosidal kokteyl satın alımlarını tamamen ortadan kaldırır. 

Clorel®

Clorel®, endüstriyel proses sularının klorlanmasında Ticari Sodyum Hipoklorit’in ekonomik, emniyetli ve çevreci bir alternatifidir.