HypoX®

Demir, Mangan ve Arsenik özellikle içme suyunda iyi bilinen sağlık riskleridir. Yüksek oksitleme potansiyeli ile HypoX® arıtma tesislerinde çok etkili Demir, Mangan ve Arsenik giderimi sağlar.   

Clorel®

Demir, Mangan ve Arsenik özellikle içme suyunda iyi bilinen önemli sağlık riskleridir. Clorel® Demir, Mangan ve Arsenik oksidasyonu için kullanılan klorlamanın ekonomik, emniyetli ve çevreci alternatifidir. Lütfen HypoX® ürünümüzü de gelişmiş oksidasyon olanakları açısından inceleyiniz.