HypoX®

Daha az klor miktarı ile aynı oksidasyonun sağlanması ve buna bağlı oluşan Dezenfeksiyon Yan Ürünlerinin (DYÜ) azaltılması HypoX®’un Atık Su uygulamalarına sağlayabileceği avantajlarından biridir. Deşarj sırasında çok düşük bakiye klor ppm değerinde bile bakteri tespit edilememesi de HypoX® ile mümkündür. 

Clorel®

Clorel® atıksuların klorlamasında daha emniyetli ve ekonomik bir alternatiftir.

Clorel® SEA

Clorel SEA, deniz kenarında kurulmuş ve arıtılmış suyunu denize veren Atık su tesisleri için en ekonomik klorlama çözümünü sunar.